PRO Diagonal Cutting Pliers

405-3922

405-3922_diagonal_AA

Diagonal Cutting Pliers

405-4911

405-4911_diagonal_AA