Tournevis cruciformes PRO

110-0312

#1 x 3 po Tournevis cruciforme PRO

Tournevis à tête plate PRO

110-0301

1/8 po x 3 po Tournevis à tête plate PRO (de poche)

Tournevis à tête carrée PRO

110-0315

#1 x 4 po Tournevis à tête carrée PRO